JAK JSEM SE PŘIPRAVOVAL NA KARIÉRU LESNÍHO DĚLNÍKA

foto

Vzdělání:

 

Prešovská univerzita v Prešově, teologická fakulta - 2001 státní zkouška, - 2003 diplom

Střední průmyslová škola elektrotechnická v Brně – 1980, maturitní zkouška

 

Praxe, předchozí zaměstnání:

 

dosud

Pravoslavný kněz

v současnosti správa církevní obce ve Střílkách

dosud

OSVČ – Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost atd...

2009 – 2015 Člen Rady České televize
2007 – 2009 Poradce ředitele Televizního studia Brno (Česká televize)

2006 – 2007

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o. - ředitel

zahájení a rozvoj činnosti organizace, navazování mezinárodních kontaktů a zakládání spolupráce s partnerskými institucemi v rámci podpory internacionalizace vysokých škol, realizace projektů podpory talentovaných studentů a středoškolské odborné činnosti, aktivity v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

2005 – 2006

Ministerstvo kultury ČR - náměstek ministra

řízení většího kolektivu zaměstnanců v rámci podřízených útvarů, supervize organizací zřízených ministerstvem kultury, reprezentace instituce

2001 – 2005

Krajský úřad Jihomoravského kraje - vedoucí sekretariátu hejtmana, vedoucí odboru vnějších vztahů

příprava a moderace tiskových konferencí, příprava a realizace performancíprezentací v ČR i zahraničí, koordinace aktivit vnitřních odborných útvarů a vnějších institucí v rámci zahraniční spolupráce, řízení podřízených útvarů, organizování kulturních, společenských, politických a jiných aktivit, komunikace se sdělovacími prostředky, řízení kolektivu